Kanał Wyżej
Główny Specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu

TerminZałączniki
Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
Oświadczenie o wyrażeniu zgody


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Specjalista - Administrator
Kierownik Wydziału Finansowo – Księgowego
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
STARSZY REFERENT W REFERACIE NALICZANIA OPŁAT - Wybrane osoby
Starszy specjalista w dziale finansowo-księgowym
Zastępca Dyrektora / wybrane osoby
Kierownik referatu w dziale finansowo - księgowym
Informatyk
Samodzielny Referent
ZASTĘPCA DYREKTORA - GŁÓWNY KSIĘGOWY
Specjalista ds. Dzierżaw i Eksploatacji
Samodzielny referent w referacie naliczania opłat
Specjalista ds. Informatyki
Specjalista Administrator ds. Dzierżaw i Eksploatacji
Samodzielny Referent na Stanowisku Obsługi Prawnej / Wybrane osoby
Starszy specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym
starszy referent w Sekcji ds. administracyjnych / wybrane osoby
Starszy Referent ds. Naliczania Opłat
Kierownik sekcji informatyczno - administracyjnej
Starszy Specjalista w dziale Finansowo - Księgowym / Wybrana osoba
Kierownik Referatu ds. Użytkowania Wieczystego
Specjalista w Dziale Finansowo - Księgowym / wybrane osoby
STARSZY REFERENT DS. OBSŁUGI KANCELARYJNO - BIUROWEJ
Specjalista w dziale Administracyjno - Gospodarczym
Samodzielny Referent ds. Administracyjno-Gospodarczych
Starszy Referent w Dziale Finansowo-Księgowym / wybrane osoby
Kierownik Wydziału ds. Technicznych
SPECJALISTA w Sekcji ds. Administracyjnych / wybrane osoby - brak
KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI - Wybrane osoby
Starszy Referent w Referacie Naliczania Opłat / wybrane osoby
Starszy specjalista w dziale finansowo - księgowym / kandydaci spełniający wymagania formalne / wybrane osoby
Specjalista w dziale finansowo - księgowym
Starszy specjalista w dziale finansowo - księgowym
Rekrutacja
Zastępca Dyrektora
Starszy referent w Dziale Dzierżaw i Eksploatacji / wybrane osoby
Specjalista w GRD
Specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Główny specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Specjalista w Wydziale Naliczania Opłat
Specjalista w Wydziale Finansowo Księgowym
Radca Prawny w Wydziale Obsługi Prawnej
Główny specjalista w Wydziale Finansowo Księgowym
Specjalista w Wydziale Windykacji Należności
Starszy Referent w Wydziale Windykacji Należności
Samodzielny referent w Wydziale Finansowo Księgowym
Specjalista w Wydziale Windykacji Należności
2 etaty - Główny specjalista w Wydziale Finansowo Księgowym
Specjalista Wydział Windykacji Należności
Radca Prawny Wydział Ochrony Prawnej
Główny Specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
2 etaty - Specjalista w Wydziale Administracyjno-Organizacyjnym
Specjalista w Wydziale Administracyjno Organizacyjnym - 2 etaty
Główny specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starszy referent w Wydziale Naliczania Opłat
Główny Specjalista Wydział Dzierżaw i Najmu
Głowny Specjalista Wydział Finansowo-Księgowy
Główny Specjalista w Wydziale Finansowo Księgowym
Specjalista w Wydziale Windykacji Należności
Radca Prawny Wydział Obsługi Prawnej
Specjalista w Wydziale Administracyjnop Organizacyjnym
Główny Specjalista - W Wydziale Dzierżaw i Najmu
Starszy referent - 2 etaty w Wydziale Naliczania Opłat
Radca prawny w Wydziale Obsługi Prawnej
2022-17
Referent w Wydziale Naliczania Opłat
Specjalista w Wydziale Windykacji Należności
Główny specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Radca Prawny
Starszy Referent w Wydziale Naliczania Opłat
Specjalista w Wydziale Naliczania Opłat
Starszy Specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Specjalista w Wydziale Technicznym i Eksploatacji
Radca Prawny - 2 etaty
Referent - 2 etaty - Wydział Finansowo-Księgowy
Specjalista (administrowanie systemami IT)
łówny Specjalista Administrator
Specjalista Wydział Finansowo Księgowy
Główny Specjalista Główny Specjalista (administrowanie systemami) - Wydział Administracyjno Organizacyjny
Kierownik Wydział Finansowo Księgowy
Główny specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Wydziale Technicznym i Eksploatacji
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Główny Specjalista / Wydział Finansowo Księgowy
Starszy Referent w WFK
Samodzielny Referent Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Referent Wydział Naliczania Opłat
Referent Wydział Finansowo Księgowy
Referent w Wydziale Finansowo Księgowym
Specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Referent w Wydziale Naliczania Opłat
Główny Specjalista w Wydziale Naliczania Opłat
Starszy Referent w Wydziale Finansowo–Księgowym
2020-11
Referent w Wydziale Windykacji Należności
Specjalista w Wydziale Technicznym i Eksploatacji
Samodzielny referent w Wydziale Kadr i Płac
Referent w Wydziale Finansowo–Księgowym
Referent w Wydziale Finansowo Księgowym
Specjalista w Wydziale Finansowo Księgowym
Referent w Wydziale Naliczania Opłat
Starszy referenta w Wydziale Finansowo–Księgowym
Specjalista w Wydziale Finansowo–Księgowym
Specjalista w Wydziale Finansowo–Księgowym
Specjalista w Wydziale Kadr i Płac
Specjalista w Wydziale Kadr i Płac
Starszy Referent w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Główny Specjalista w WWN
Inspektor nadzoru inwestorskiego w WTE
Kierownik Referatu Kadr
Starszy referent - zadania informatyczne / Wydział Administracyjno Gospodarczy
Starszy referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starszy Referent w Wydziale Finansowo-Księgowym
Starszy specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Referent w Wydziale Finansowo–Księgowym
2020-05
Specjalista (administrator) w Wydziale Technicznym i Eksploatacji
Radca Prawny
Specjalista w Wydziale ds. Naliczania Opłat
Specjalista ds. personalnych
Kierownik Wydziału ds. Dzierżaw i Eksploatacji
Zastępca Dyrektora
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Główny specjalista ds. windykacji
Radca prawny
Specjalista Wydział Administracyjno Organizacyjny
Specjalista Wydział ds. Realizacja Dochodów
Starszy Referent Wydział ds. Realizacji Dochodów
Specjalista w Wydziale ds. Naliczania Opłat
Inspektor nadzoru budowlanego
Główny specjalista ds. personalno – organizacyjnych
Główny specjalista ds. windykacji
Starszy referent ds. windykacji
Specjalista ds. windykacji
Główny specjalista – ekonomista analityk
Radca prawny
Specjalista ds. personalnych
Specjalista w Wydziale ds. Realizacji Dochodów
Specjalista ds. BHP
Główny Księgowy
Specjalista Windykacja
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Inspektor nadzoru inwestorskiego
Starszy specjalista Wydzial Finansowo – Księgowym
Główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Specjalista – Administrator
Starszy Referent Wydział Naliczania Opłat
Specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Starszy specjalista w Wydziale Dzierżaw i Najmu
Specjalista- Wydział Finansowo Księgowy
Specjalista - Wydział Finansowo Księgowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego - Wydział Techniczny Eksploatacji
Specjalista w Wydziale ds. naliczania opłat
Główny Specjalista Główny Specjalista w Wydziale ds. Dzierżaw i Najmu
Główny specjalista – audytor wewnętrzny

Wersja standardowa