BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Przetargi > ZM.NZP.221-1/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Formularz ofertowy / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 
ZM.NZP.221-1/17 z dnia 24.01.2017
Treść

Sprawa znak ZM.NZP.221-1/17

Zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”.

 
 
Wprowadził Pieczara Maciej 24-01-2017
Aktualizujący Pieczara Maciej 01-03-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.tzgoda 01-03-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 01-03-2017
Liczba odwiedzin: 948