BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Przetargi > ZM.NZP.221-19/19 z dnia 20.01.2020

 
ZM.NZP.221-19/19 z dnia 20.01.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-19/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„na zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”

 
 
Wprowadził Pieczara Maciej 20-01-2020
Aktualizujący Pieczara Maciej 21-02-2020
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 21-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-02-2020
Liczba odwiedzin: 390