BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Przetargi > ZM.NZP.221-02/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert / Zapytanie odpowiedź 1-2 / Załączniki w wersji edytowalnej / Protokół komisji przetargowej / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu z

 
ZM.NZP.221-02/18 z dnia 02.02.2018
Treść

Sprawa znak ZM.NZP.221-02/18

„Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”

 
 
Wprowadził Pieczara Maciej 02-02-2018
Aktualizujący Pieczara Maciej 20-03-2018
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 20-03-2018
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-03-2018
Liczba odwiedzin: 862