BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Przetargi > ZM.NZP.221-23/18 / Ogłoszenie / SIWZ / załączniki / zapyt. odp. / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o zamówieniu

 
ZM.NZP.221-23/18 z dnia 07.01.2019
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-23/18 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

„na zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”

 

 
 
Wprowadził Pieczara Maciej 07-01-2019
Aktualizujący Pieczara Maciej 11-02-2019
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 11-02-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-02-2019
Liczba odwiedzin: 569