BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Zamówienia publiczne > Przetargi > ZM.NZP.221-10/20 z dnia 23.09.2020

 
ZM.NZP.221-10/20 z dnia 23.09.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-10/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – usługa na:

„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy położonych na terenie m.st. Warszawy”

 
 
Wprowadził Pieczara Maciej 23-09-2020
Aktualizujący Pieczara Maciej 08-10-2020
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 08-10-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-10-2020
Liczba odwiedzin: 261