Zarząd Mienia Skarbu Państwa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Strona główna

Strona główna

  Drukuj
 

Szanowni Państwo,

Zarząd Mienia Skarbu Państwa przypomina, że do dnia 31 marca należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na nr konta:

46 1030 1508 0000 0005 5004 0069

Brak wpłat skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, skierowaniem sprawy o zapłatę do sądu powszechnego, a także może spowodować inne niepożądane skutki dla dłużnika.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy złożyć do dnia 01 marca roku, za który opłata jest wnoszona. 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście od ul. Towarowej przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 10, 22, 24, 44

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

 

 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa  jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działalność Zarządu oparta jest
w szczególności na podstawie

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
 • Statut Zarządu Mienia Skarbu Państwa 

Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych
z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie:

 • ewidencjonowania nieruchomości,
 • zapewnienia wyceny tych nieruchomości,
 • sporządzania planów wykorzystania zasobu,
 • zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,
 • zbywania oraz nabywania, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących
  w skład zasobu,
 • innych czynności przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

___________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji prosimy przesyłać drogą mailową, na adres:

sekretariat@zmsp.org.pl

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 17-08-2007
Aktualizujący Pieczara Maciej 27-12-2019
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 27-12-2019
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-12-2019
Liczba odwiedzin: 771109