Zarząd Mienia Skarbu Państwa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Strona główna

Strona główna

  Drukuj
 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 5 pkt 1 Statutu Zarządu Mienia Skarbu Państwa stanowiącego załącznik do uchwały XLIII/1004/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m. st. Warszawy pod nazwą Zarząd Mienia Skarbu Państwa, Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa Poleceniem Służbowym Nr 32/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. ustalił dzień 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

W związku z powyższym Uprzejmie Państwa informuję, że w dniu 24 grudnia 2019 r.
Zarząd Mienia Skarbu Państwa


NIE BĘDZIE DOSTĘPNY DLA INTERESANTÓW 


Szanowni Państwo,

Zarząd Mienia Skarbu Państwa przypomina, że do dnia 31 marca należy uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu na nr konta:

46 1030 1508 0000 0005 5004 0069

Brak wpłat skutkuje naliczeniem odsetek za zwłokę, skierowaniem sprawy o zapłatę do sądu powszechnego, a także może spowodować inne niepożądane skutki dla dłużnika.

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy złożyć do dnia 01 marca roku, za który opłata jest wnoszona. 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa znajduje się pod adresem:

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Ul. Prosta 69

00-838 Warszawa

V piętro, wejście od ul. Towarowej przy stacji metra „Rondo Daszyńskiego”

Dojazd tramwajami nr: 1, 10, 22, 24, 44

Dojazd autobusami nr: 105, 109, 155, 171, 178, 190

Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową od ul. Prostej

 

 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa  jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Działalność Zarządu oparta jest
w szczególności na podstawie

 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.),
 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
 • Statut Zarządu Mienia Skarbu Państwa 

Do podstawowych zadań Zarządu należy przygotowanie czynności związanych
z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, w szczególności w zakresie:

 • ewidencjonowania nieruchomości,
 • zapewnienia wyceny tych nieruchomości,
 • sporządzania planów wykorzystania zasobu,
 • zabezpieczania nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • naliczania należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz windykacji tych należności,
 • zbywania oraz nabywania, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 • wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących
  w skład zasobu,
 • innych czynności przygotowawczych związanych z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym także zasobem lokalowym, powierzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy.

___________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji prosimy przesyłać drogą mailową, na adres:

sekretariat@zmsp.org.pl

 
 
Wprowadził Łukasz Czupryński 17-08-2007
Aktualizujący Pieczara Maciej 03-12-2019
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 03-12-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-12-2019
Liczba odwiedzin: 758811
Rejestr zmian