Kanał Wyżej
Kontakt

Zarząd Mienia Skarbu Państwa

Pl. Prosta 69,
00-838 Warszawa
 V p.
tel. +48 22 551-21-00
faks +48 22 551-21-01

e-mail: sekretariat@zmsp.org.pl
www:   http://zmsp.bip.um.warszawa.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00

  Sekretariat Zarządu Mienia Skarbu Państwa
Anna Penkin
tel. +48 22 551-21-10
e-mail: sekretariat@zmsp.org.pl 
 
Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji prosimy przesyłać drogą mailową, na adres:
sekretariat@zmsp.org.pl
 
 
 
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*
*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).
W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:
instrukcje użytkownika ePUAPformularz zakładania nowego konta Profil Zaufany
 
Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:
 
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP 
 
Uwaga:
Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.
 
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kontakt

Wersja standardowa