Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kontakt

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kontakt

Zarząd Mienia Skarbu Państwa


Pl. Prosta 69,

00-838 Warszawa

 V p.

tel. +48 22 551-21-00
faks +48 22 551-21-01

e-mail: sekretariat@zmsp.org.pl
www:   http://zmsp.bip.um.warszawa.pl

Godziny pracy: poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 16.00


  Sekretariat Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Anna Penkin

tel. +48 22 551-21-10

e-mail: sekretariat@zmsp.org.pl 

 

Akty notarialne dotyczące nieruchomości zlokalizowanych w Warszawie w wersji elektronicznej (jeden plik w formacie PDF) z podanym w treści wiadomości adresem do korespondencji prosimy przesyłać drogą mailową, na adres:

sekretariat@zmsp.org.pl

 

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Zarządu Mienia Skarbu Państwa pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).*

*Zgodnie z zapisami ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (z dnia 17 lutego 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 ze zm.), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (z dnia 29 września 2005 r., Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (z dnia 14 czerwca 1960 r., Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W celu złożenia wniosku do Zarządu Mienia Skarbu Państwa poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP:

 

Skrytka domyślna ePuap Zarządu Mienia Skarbu Państwa:

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZMSP 

 

Uwaga:

Przesłanie podania w formie elektronicznej bezpośrednio na adres e-mail bez korzystania z systemu ESP (z wyjątkiem skarg i wniosków) nie rodzi po stronie organu administracji obowiązku rozpatrywania go. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie otrzyma Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

 

 


Wprowadził Antonowicz Michał (ZMSP) 2013-07-12
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 2018-09-06
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 2018-09-06
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-09-06
Wersja standardowa