Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wykaz nieruchomości na dzierżawę

Katalog wyżej: Nieruchomości

Lista artykułów:


WYKAZ NR 1/N/2009

WYKAZ  NR 1/N/2009
Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 Nr 261 poz. 2603 z późn. zm….) przeznacza się do oddania w najem na okres 3 lat na rzecz Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy lokal przy ul. Bagatela 14 o powierzchni użytkowej 43,44 m² usytuowany w nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,  stanowiącej działkę ewidencyjną nr 82, o powierzchni 1004 m² z obrębu  5-05-10.


Wprowadził Robert Lotycz 2009-02-10
Aktualizujący Robert Lotycz 2009-02-10
Zatwierdzający Robert Lotycz 2009-02-10
Publikujący Łukasz Czupryński 2009-02-10
Wersja standardowa