Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wykaz nieruchomości na dzierżawę

Katalog wyżej: Nieruchomości

Lista artykułów:


ZM.ZDE.71441-9/09/11 - Wykaz 11/N/2009

ZM.ZDE.71441-9/09/11  -  Wykaz Nr 11/N/2009

Treść

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem

29.06.2009 r. otwiera przetarg na dzierżawę nieruchomości wg. Wykazu Nr 11/N/2009

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest :

· złożenie oferty – na druku Ankiety Przetargowej (w przypadku

wybrania więcej niż jednego usytuowania powierzchni najmu wymagane są

odrębne oferty na każdą lokalizację w oddzielnych kopertach) – w zamkniętej kopercie,

· wpłacenie stosownego wadium

na konto Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085

· złożenie dokumentów identyfikujących firmę wraz z kopią wpłaty wadium

– w otwartej kopercie (po jednym komplecie do każdej oferty).

T e r m i n składania ofert upływa w dniu 20.07.2009 r. o godz. 15.00

 

 


Wprowadził Robert Lotycz 2009-06-30
Aktualizujący Robert Lotycz 2009-06-30
Zatwierdzający Robert Lotycz 2009-06-30
Publikujący Świeca Jakub (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-06-30
Wersja standardowa