Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wykaz nieruchomości na dzierżawę

Katalog wyżej: Nieruchomości

Lista artykułów:


ZM.ZDE.71441-9/09/12 - Wykaz 12/N/2009

ZM.ZDE.71441-9/09/12 Wykaz 12/N/2009
Treść

Dyrektor Zarządu Mienia Skarbu Państwa zawiadamia, że z dniem
06.07.2009 r. otwiera przetarg na najem nieruchomości wg. Wykazu Nr 12/N/2009

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest :

· złożenie oferty – na druku Ankiety Przetargowej (w przypadku

wybrania więcej niż jednego usytuowania powierzchni najmu wymagane są

odrębne oferty na każdą lokalizację w oddzielnych kopertach) – w

zamkniętej kopercie,

· wpłacenie stosownego wadium

na konto Nr 02 1030 1508 0000 0005 5004 0085

· złożenie dokumentów identyfikujących firmę wraz z kopią wpłaty wadium

– w otwartej kopercie (po jednym komplecie do każdej oferty)

T e r m i n składania ofert upływa w dniu 27.07.2009 r. o godz. 15oo
3. Warunki

 


Wprowadził Robert Lotycz 2009-07-14
Aktualizujący Robert Lotycz 2009-07-31
Zatwierdzający Robert Lotycz 2009-07-31
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-07-31
Wersja standardowa