Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wykaz nieruchomości na dzierżawę

Katalog wyżej: Nieruchomości

Lista artykułów:


Wykaz nr 2/DT/ 2010 - protokół z posiedzenia komisji

Wykaz nr 2/DT/ 2010 - protokół z posiedzenia komisji
Treść

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa Plac  Starynkiewicza 7/9 , Sekretariat na III piętrze (pok. 301).

2. Termin składania ofert upływa w dniu  15.07.2010 r. o godz. 1600

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.07.2010r. o godz.1200 w pok. 329 w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa  

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 329, tel. 0 22 551-21-41,  0 22 551-21-42                 

 

Załączniki:

Wykaz nr 2/DT/ 2010

WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Informacja dot. Wykazu nr 2/DT/2010

 


Wprowadził Robert Lotycz 2010-06-25
Aktualizujący Robert Lotycz 2010-07-22
Zatwierdzający Robert Lotycz 2010-07-22
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2010-07-22
Wersja standardowa