Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Wykaz nieruchomości na dzierżawę

Katalog wyżej: Nieruchomości

Lista artykułów:


Wykaz 5/DT/2009 - protokół z posiedzenia komisji

Wykaz nr 5/DT/2009 -protokół z posiedzenia komisji
Treść

Informacja

dot. Wykazu nr 5/DT/2009

 

 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa
     Plac Starynkiewicza 7/9 , Sekretariat na III piętrze (pok. 301).

2. Termin składania ofert upływa w dniu  04.08.2009 r. o godz. 1600

3.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2009 r. o godz. 1200 w pok. 329             w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa  

4.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa, Pl. Starynkiewicza 7/9, pok. 329, tel. 0 22 551-21-41                 


Wprowadził Robert Lotycz 2009-07-15
Aktualizujący Robert Lotycz 2009-08-11
Zatwierdzający Robert Lotycz 2009-08-11
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-08-11
Wersja standardowa