Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Wykaz Nr 5/DT/2014

Wykaz Nr 5/DT/2014
Treść
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) przeznacza się do oddania w dzierżawę nw. nieruchomości Skarbu Państwa.
Odnośniki
Informacja dot. wykazu, Wykaz nieruchomości Nr 5/DT/2014, Wzór wniosku o wydzierżawienie


Wprowadził BZMW/ext.mnalepa 2014-12-22
Aktualizujący bzmw/ext.mnalepa 2015-06-09
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 2018-12-04
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-12-04
Wersja standardowa