Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-06/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / Udzielenie zamówienia

ZM.NZP.221-06/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Treść
Zarząd Mienia Skarbu Państwa ogłasza przetarg nr ZM.NZP.221-06/13 na:

Przedmiot zamówienia :

SUKCESYWNE WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NA TERENIE M.ST.WARSZAWY

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :

Dnia: 25.03.2013r., do godz 12:00 , Warszawa Pl. Starynkiewicza 7/9 IIIp. pok. nr 305

W załączeniu:

Ogłoszenie, SIWZ, wybór oferty , udzielenie zamówienia


Wprowadził BZMW/ext.P.Piekut 2013-03-15
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 2013-04-09
Zatwierdzający bzmw/ext.tzgoda 2013-04-09
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-04-09
Wersja standardowa