Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


WNP-000004/2021 z dnia 15.06.2021

WNP-000004/2021 z dnia 15.06.2021
Treść

Sprawa nr WNP-000004/2021

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. zwanej dalej PZP (bez negocjacji)

 

Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części)  położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.

Łączna ilość nieruchomości –  795 sztuk.


Wprowadził Pieczara Maciej 2021-06-15
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 2021-07-16
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2021-07-16
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-07-16
Wersja standardowa