Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.110/17 Formularz ofertowy / opis przedmiotu zamówienia / wzór umowy / Zaproszenie do złożenia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

ZM.NZP.110/17 Formularz ofertowy / opis przedmiotu zamówienia / wzór umowy / Zaproszenie do złożenia ofert / Zaproszenie do złożenia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.110/17

Prowadzona  w trybie bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

na:

„przeprowadzenie audytu zewnętrznego”.


Wprowadził Pieczara Maciej 2017-09-04
Aktualizujący Pieczara Maciej 2017-09-15
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 2017-09-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-09-15
Wersja standardowa