Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.137/17 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

ZM.NZP.137/17 z dnia 31.10.2017
Treść

Sprawa znak ZM.NZP.137/17

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Prowadzenie serwisu eksploatacyjnego kotłowni gazowych i usuwanie awarii  w kotłowniach gazowych budynków Skarbu Państwa przy ul. ul. Ciupagi 2 blok I, II, III, B, C, D z A, Ludna 4, Armii Krajowej 100, Lucerny 106  Warszawie.”


Wprowadził Pieczara Maciej 2017-10-31
Aktualizujący Pieczara Maciej 2017-11-15
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 2017-11-15
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-11-15
Wersja standardowa