Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.140/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy

ZM.NZP.140/17 z dnia 15.11.2017
Treść

Sprawa znak ZM.NZP.140/17

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Wykonanie inwentaryzacji budowlanej w branżach architektonicznej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ulicy Ludwickiej 7 w Warszawie”.


Wprowadził Pieczara Maciej 2017-11-15
Aktualizujący Pieczara Maciej 2017-11-21
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 2017-11-21
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-11-21
Wersja standardowa