Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.142/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

ZM.NZP.142/17 z dnia 20.11.2017
Treść

Sprawa znak ZM.NZP.142/17

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na:

„Usługi konserwacji i usuwanie awarii dźwigów o napędzie hydraulicznym i elektrycznym w budynkach przy ul. Świętokrzyskiej 14, Al. Jerozolimskich 32, ul. Złotej70, znajdujących się w zasobach Skarbu Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”.


Wprowadził Pieczara Maciej 2017-11-20
Aktualizujący Pieczara Maciej 2017-12-14
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 2017-12-14
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-12-14
Wersja standardowa