Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-1/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Formularz ofertowy / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZM.NZP.221-1/17 z dnia 24.01.2017
Treść

Sprawa znak ZM.NZP.221-1/17

Zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”.


Wprowadził Pieczara Maciej 2017-01-24
Aktualizujący Pieczara Maciej 2017-03-01
Zatwierdzający bzmw/ext.tzgoda 2017-03-01
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2017-03-01
Wersja standardowa