Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-02/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert / Zapytanie odpowiedź 1-2 / Załączniki w wersji edytowalnej / Protokół komisji przetargowej / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu z

ZM.NZP.221-02/18 z dnia 02.02.2018
Treść

Sprawa znak ZM.NZP.221-02/18

„Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”


Wprowadził Pieczara Maciej 2018-02-02
Aktualizujący Pieczara Maciej 2018-03-20
Zatwierdzający bzmw/ext.eszostak 2018-03-20
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-03-20
Wersja standardowa