Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-08/20 z dnia 09.10.2020

ZM.NZP.221-08/20 z dnia 09.10.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-08/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

 „usługi naprawcze oraz usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach i nieruchomościach znajdujących się w zasobie Skarbu Państwa w gospodarowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa oraz w lokalu – siedzibie Zarządu Mienia Skarbu Państwa w Warszawie,  w zakresie branży ogólnobudowlanej na rok 2020/2021.”

Odnośniki
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP: LINK


Wprowadził Pieczara Maciej 2020-10-09
Aktualizujący Pieczara Maciej 2020-10-09
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-10-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-15
Wersja standardowa