Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-2/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie-Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZM.NZP.221-2/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie-Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Treść
PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ, INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WYKONANIA KOTŁOWNI GAZOWEJ, DOPOSAŻENIE W INSTALACJĘ CIEPŁEJ WODY WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ZIMNEJ WODY I KANALIZACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 100 W WARSZAWIE.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

09.09.2015 r. godz: 12:00

Warszawa, pl. Starynkiewicza 7/9 III p. pok. 307


Wprowadził Antonowicz Michał (ZMSP) 2015-08-25
Aktualizujący bzmw/ext.mnalepa 2015-09-25
Zatwierdzający bzmw/ext.tzgoda 2015-09-25
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-09-25
Wersja standardowa