Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-01/20 z dnia 14.02.2020

ZM.NZP.221-01/20 z dnia 14.02.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.01/20

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),na:

„interwencyjne uporządkowanie terenów Skarbu Państwa w Warszawie gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa i dokonaniem wywozu do 540 kontenerów odpadów o pojemności KP7 oraz utylizację odpadów”


Wprowadził Pieczara Maciej 2020-02-14
Aktualizujący Pieczara Maciej 2020-03-11
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-03-11
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-03-11
Wersja standardowa