Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-09/20 z dnia 04.09.2020

ZM.NZP.221-09/20 z dnia 04.09.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-09/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – robota budowlana na:

„remont budynku zaplecza technicznego nr 1 Teatru Ateneum i wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Jaracza 4 w Warszawie, na dz. Ew. 103, 94 i 106/1 z obrębu 5-04-08”

OdnośnikiWprowadził Pieczara Maciej 2020-09-04
Aktualizujący Pieczara Maciej 2020-10-16
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-10-16
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-16
Wersja standardowa