Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-10/20 z dnia 15.10.2020

ZM.NZP.221-10/20 z dnia 15.10.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-10/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy  położonych na terenie m.st. Warszawy”

Odnośniki
Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP: LINK


Wprowadził Pieczara Maciej 2020-10-15
Aktualizujący Pieczara Maciej 2020-10-15
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-10-15
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-15
Wersja standardowa