Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221.14.19 z dnia 03.10.2019

ZM.NZP.221.14/19 z dnia 03.10.2019
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221.14/19

Postępowanie prowadzone bez stosowania ustawy zgodnie z  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986.) na:

„Remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem c.o., zimnej wody, ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Willowej 6 w Warszawie.”


Wprowadził Pieczara Maciej 2019-10-03
Aktualizujący Pieczara Maciej 2019-11-08
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2019-11-08
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-11-08
Wersja standardowa