Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-15/20 z dnia 03.11.2020

ZM.NZP.221-15/20 z dnia 03.11.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-15/20

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

„na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego dla potrzeb punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach Skarbu Państwa, gospodarowanych  przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa na terenie m. st. Warszawy.”


Wprowadził Pieczara Maciej 2020-11-05
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 2020-11-24
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-11-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-11-24
Wersja standardowa