Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-19/19 z dnia 20.01.2020

ZM.NZP.221-19/19 z dnia 20.01.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-19/19

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

„na zakup Paliwa gazowego – Gazu ziemnego  wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy,  w obiektach  zarządzanych  i administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.”


Wprowadził Pieczara Maciej 2020-01-20
Aktualizujący Pieczara Maciej 2020-02-21
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-02-21
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-02-21
Wersja standardowa