Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221.4/19 z dnia 17.05.2019

Sprawa nr ZM.NZP.221.4/19
Treść
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo Zamówień Publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r poz. 1986 ze zm.), „interwencyjne sprzątanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy dla Zarządu Mienia Skarbu Państwa”


Wprowadził Pieczara Maciej 2019-05-17
Aktualizujący Pieczara Maciej 2019-06-19
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2019-06-21
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-06-21
Wersja standardowa