Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-10/20 z dnia 23.09.2020

ZM.NZP.221-10/20 z dnia 23.09.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-10/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego – usługa na:

„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy położonych na terenie m.st. Warszawy”


Wprowadził Pieczara Maciej 2020-09-23
Aktualizujący Pieczara Maciej 2020-10-08
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-10-08
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-08
Wersja standardowa