Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-11/20 z dnia 19.10.2020

ZM.NZP.221-11/20 z dnia 19.10.2020
Treść

Sprawa nr ZM.NZP.221-11/20

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), na:

„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia  opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie m.st. Warszawy w ilości do 422 sztuk operatów wchodzących  w skład zadań”


Wprowadził Pieczara Maciej 2020-10-29
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 2020-11-09
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-11-09
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-11-09
Wersja standardowa