Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-12/20 z dnia 26.10.2020

ZM.NZP.221-12/20 z dnia 26.10.2020
Treść

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki  zgodnie z  art. 67 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na:

 

„świadczenie dostawy zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w okresie  od 01stycznia 2021r. do 31 grudnia 2022r. w nieruchomościach zabudowanych Skarbu Państwa gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa”

ZałącznikiWprowadził Antonowicz Michał (ZMSP) 2020-10-26
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 2020-12-02
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2020-12-02
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-12-02
Wersja standardowa