Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-13/20 z dnia 27.11.2020

ZM.NZP.221-13/20 z dnia 27.11.2020
Treść

Postępowanie na:

Zakup paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m.st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze m.st. Warszawy,

w obiektach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa.


Wprowadził Antonowicz Michał (ZMSP) 2020-11-27
Aktualizujący Pieczara Maciej 2021-03-04
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2021-03-04
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-04
Wersja standardowa