Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-17/20 z dnia 11.12.2020

ZM.NZP.221-17/20
Treść

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: 

na kompleksową dostawę ciepła do budynków stanowiących 100% własności Skarbu Państwa na terenie m.st. Warszawy, gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa obejmującą sprzedaż i przesył energii cieplnej.

Wartość szacunkowa zamówienia jest wyższa niż kwoty określone  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.


Wprowadził Antonowicz Michał (ZMSP) 2020-12-11
Aktualizujący Pieczara Maciej 2021-03-05
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2021-03-05
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-05
Wersja standardowa