Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przetargi

Katalog wyżej: Zamówienia publiczne

Lista artykułów:


ZM.NZP.221-19/20 z dnia 08.12.2020

ZM.NZP.221-19/20 z dnia 08.12.2020
Treść

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą PZP”. na:

 

„utrzymanie zieleni na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do gospodarowania Zarządowi Mienia Skarbu Państwa, polegające na pielęgnacji, wycince, sadzenia drzew i krzewów oraz zakładaniu i renowacji trawników.”


Wprowadził Antonowicz Michał (ZMSP) 2020-12-08
Aktualizujący Pieczara Maciej 2021-01-13
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 2021-01-13
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-13
Wersja standardowa