Kanał Wyżej
Przetargi

WNP-000010/2021 z dnia 13.10.2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-10-14
WNP-000007/2021 z dnia 12.10.2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-10-14
WNP-000006/2021 z dnia 07.09.2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-09-23
WNP-000005/2021 z dnia 30.07.2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-30
WNP-000003/2021 z dnia 18.06.2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-21
WNP-000004/2021 z dnia 15.06.2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-07-16
WNP-000002/2021 z dnia 20.05.2021
Data ostatniej modyfikacji
2021-06-24
ZM.NZP.221-02/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2021-03-22
ZM.NZP.221-17/20 z dnia 11.12.2020
Data ostatniej modyfikacji
2021-03-05
ZM.NZP.221-13/20 z dnia 27.11.2020
Data ostatniej modyfikacji
2021-03-04
ZM.NZP.221-14/20 z dnia 10.11.2020
Data ostatniej modyfikacji
2021-02-05
ZM.NZP.221-21/20 z dnia 30.12.2020
Data ostatniej modyfikacji
2021-01-26
ZM.NZP.221-19/20 z dnia 08.12.2020
Data ostatniej modyfikacji
2021-01-13
ZM.NZP.221-20/20 z dnia 10.12.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-17
ZM.NZP.221-18/20 z dnia 26.11.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-07
ZM.NZP.221-12/20 z dnia 26.10.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-12-02
ZM.NZP.221-15/20 z dnia 03.11.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-24
ZM.NZP.221-16/20 z dnia 06.11.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-16
ZM.NZP.221-11/20 z dnia 19.10.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-11-09
ZM.NZP.221-09/20 z dnia 04.09.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-16
ZM.NZP.221-10/20 z dnia 15.10.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
ZM.NZP.221-08/20 z dnia 09.10.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-15
ZM.NZP.221-10/20 z dnia 23.09.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-10-08
ZM.NZP.221-08/20 z dnia 01.09.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-09-29
ZM.NZP.221-07/20 z dnia 22.07.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-08-12
ZM.NZP.221-06/20 z dnia 15.07.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-31
ZM.NZP.221-04/20 z dnia 22.06.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-22
ZM.NZP.221-03/20 z dnia 03.06.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-07-10
ZM.NZP.221-05/20 z dnia 18.06.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-06-18
ZM.NZP.221-01/20 z dnia 14.02.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-11
ZM.NZP.221-18/19 z dnia 27.12.2019
Data ostatniej modyfikacji
2020-03-04
ZM.NZP.221-19/19 z dnia 20.01.2020
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-21
ZM.NZP.221-12/19 z dnia 12.11.2019
Data ostatniej modyfikacji
2020-02-04
ZM.NZP.221-20/19 Utrzymanie zieleni
Data ostatniej modyfikacji
2020-01-29
ZM.NZP.221.17/19 z dnia 25.10.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-20
ZM.NZP.221.14.19 z dnia 03.10.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-08
ZM.NZP.221-11/19 z dnia 12.09.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-11-07
ZM.NZP.221-13/19 z dnia 17.09.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-24
ZM.NZP.221-15/19 z dnia 14.10.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-22
ZM.NZP.221-10/19 z dnia 27.08.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-17
ZM.NZP.221-8/19 z dnia 11.09.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-16
ZM.NZP.126/19 z dnia 08.10.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-09
ZM.NZP.221.5/19 z dnia 08.07.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-10-04
ZM.NZP.221.7/19 z dnia 26.07.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-09-05
ZM.NZP.109/19 z dnia 05.09.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-09-05
ZM.NZP.221.6/19 z dnia 19.07.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-09-02
ZM.NZP.221.4/19 z dnia 17.05.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-06-21
ZM.NZP.221-3/19 z dnia 26.03.2019
Data ostatniej modyfikacji
2019-05-09
ZM.NZP.221-2/19 / Ogłoszenie / SIWZ / Załączniki / Zmiana Terminu / Pyt. - odp. / Udzielenie zamów.
Data ostatniej modyfikacji
2019-03-12
ZM.NZP.221-23/18 / Ogłoszenie / SIWZ / załączniki / zapyt. odp. / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o zamówieniu
Data ostatniej modyfikacji
2019-02-11
ZM.NZP.221-1/19 / Ogłoszenie / SIWZ / Formularz ofertowy / Przedłużenie terminu / Tabela / Pytanie odp. / Protokół z otwarcia / Unieważnienie
Data ostatniej modyfikacji
2019-02-01
ZM.NZP.221-22/18 / Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2019-01-17
ZM.NZP.221-18/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie / Ogłoszenie o udzieleniu
Data ostatniej modyfikacji
2018-11-26
ZM.NZP.221-17/18 Ogłoszenie / SIWZ / Zmiana terminu / Pytanie odpowiedź / Protokół / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2018-11-14
ZM.NZP.221-15/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu
Data ostatniej modyfikacji
2018-11-14
ZM.NZP.221-16/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Załączniki / Protokół z otwarcia
Data ostatniej modyfikacji
2018-10-29
ZM.NZP.221-14/18 / Ogłoszenie / SIWZ
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-19
ZM.NZP.221-13/18 / Ogłoszenie
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-05
ZM.NZP.221-12/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Unieważnienie
Data ostatniej modyfikacji
2018-09-03
ZM.NZP.221-10/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-28
ZM.NZP.221-11/18 / Ogoszenie / SIWZ
Data ostatniej modyfikacji
2018-08-13
ZM.NZP.221-09/18 / Ogłoszenie / 5 budynków SIWZ / OPZ / Formularz ofertowy / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze
Data ostatniej modyfikacji
2018-07-16
ZM.NZP.221-07/18 / Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Zmiana treści ogłoszenia i zapisów SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Protokół komisji przetargowej / Zawiadomienie o wyborze / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia / Ud
Data ostatniej modyfikacji
2018-07-06
ZM.NZP.221-08/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Formularz ofertowy / Zawiadomienie o wyborze
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-25
ZM.NZP.221-06/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze
Data ostatniej modyfikacji
2018-06-07
ZM.NZP.221-05/18 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-30
ZM.NZP.221-3/18 Ogłoszenie / SIWZ / Wybór oferty - odrzucenie / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2018-05-25
ZM.NZP.221-04/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia ofert
Data ostatniej modyfikacji
2018-04-25
ZM.NZP.221-02/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert / Zapytanie odpowiedź 1-2 / Załączniki w wersji edytowalnej / Protokół komisji przetargowej / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu z
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-20
ZM.NZP.221-01/18 Ogłoszenie / SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Załączniki / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2018-03-14
ZM.NZP.221-7/17 / Ogłoszenie / SIWZ / Zapytanie - Odpowiedź / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-29
ZM.NZP.221-9/17 Ogłoszenie / SIWZ / Pytanie -odpowiedź 1/2 / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-21
ZM.NZP.221-5/17 / ogłoszenie o zamóweiniu / SIWZ / Odpowiedź / Unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-21
ZM.NZP.221-6/17 / Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-18
ZM.NZP.142/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-14
ZM.NZP.221-8/17
Data ostatniej modyfikacji
2017-12-06
ZM.NZP.138/17 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-22
ZM.NZP.140/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-21
ZM.NZP.139/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-20
ZM.NZP.137/17 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-15
ZM.NZP.136/17 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-15
ZM.NZP.221-4/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Wybór oferty
Data ostatniej modyfikacji
2017-11-09
ZM.NZP.110/17 Formularz ofertowy / opis przedmiotu zamówienia / wzór umowy / Zaproszenie do złożenia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-09-15
ZM.NZP.221-3/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia przetargu / Odrzucenie oferty / Wybór oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-09-05
ZM.NZP.221-2/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Protokół komisji przetargowej / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-04-12
ZM.NZP.221-1/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Formularz ofertowy / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-01
ZM.NZP.221-12/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia postępowania / Zawiadomienie o wyborze oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-30
ZM.NZP.221.9/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Protokół z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-29
ZM.NZP.221-14/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Zapytanie odpowiedź 2 / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-29
ZM.NZP.221.11/16 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-20
ZM.NZP.221.10/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie Odpowiedź / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-14
ZM.NZP.221-13/16 Ogłoszenie o zamówieniu / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-12-06
ZM.NZP.221.8/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zmiana w SIWZ / Odpowiedź do pisma o wyjaśnienie SIWZ / Unieważnienie
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-18
ZM.NZP.221.7/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie Odpowiedź / Protokół z otwarcia przetargu / Zawiadomienie o wyborze oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-04
ZM.NZP.221.6/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-07-25
ZM.NZP.221-3/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie i odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-07-13
ZM.NZP.221-4/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-07-13
ZM.NZP.221-5/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2016-07-13
ZM.NZP.221-2/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2016-04-27
ZM.NZP.221-1/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2016-04-06
ZM.NZP.221-6/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-18
ZM.NZP.160/15 - bez stosowania ustawy- Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Ogłoszenie o udzieleniu
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-10
ZM.NZP.221-4/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-03
ZM.NZP.221-5/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie-Odpowiedź-1 / Pytanie-Odpowiedź-2 / Pytanie-Odpowiedź-3 / Wybór oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-18
ZM.NZP.221-3/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2015-10-16
ZM.NZP.221-2/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie-Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2015-09-25
ZM.NZP.57/15 - bez stosowania ustawy- Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Ogłoszenie o udzieleniu
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-29
ZM.NZP.221-1/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2015-06-09
ZM.NZP.221-14/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Przedłużenie terminu / Zapytanie i Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu
Data ostatniej modyfikacji
2015-01-05
ZM.NZP.221-13/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Przedłużenie terminu / Zapytanie i Odpowiedź 2 / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-12-31
ZM.NZP.221-11/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-12-31
ZM.NZP.221-10/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Unieważnienie
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-04
ZM.NZP.221-09/14 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Data ostatniej modyfikacji
2014-08-28
ZM.NZP.221-06/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-24
ZM.NZP.221-05/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zmiana SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-10
ZM.NZP.221-04/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-02
ZM.NZP.221-02/14 - Ogłoszenie o zamówieniu
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-18
ZM.NZP.221-01/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Unieważnienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-27
ZM.NZP.221-12/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-07
ZM.NZP.221-14/13 - Informacja o zamiarze zawarcia umowy / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-07
ZM.NZP.221-08/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-03
ZM.NZP.221-10/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-03
ZM.NZP.221-11/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-03
ZM.NZP.221-09/13 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2014-01-03
ZM.NZP.221-13/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie
Data ostatniej modyfikacji
2013-12-30
ZM.NZP.221-07/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-16
ZM.NZP.221-06/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / Udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-09
ZM.NZP.221-05/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / przedłużenie składania ofert_korekta SIWZ / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-08
ZM.NZP.221-02/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / informacja o przedłużeniu składania ofert / pytanie_odpowiedż / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-25
ZM.NZP.221-01/13 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / pytanie_odpowiedź / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-21
ZM.NZP.221-15/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
ZM.NZP.221-16/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
ZM.NZP.221-12/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
ZM.NZP.221-13/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
ZM.NZP.221-14/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-07
ZM.NZP.221-17/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2012-12-20
ZM.NZP.221-08/12 Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-06
ZM.NZP.221-10/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / UWAGA zmiany w SIWZ / wybor oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-05
ZM.NZP.221-09/12 Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-19
ZM.NZP.221-07/12 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-10-11
ZM.NZP.341-04/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-14
ZM.NZP.221-06/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-11
ZM.NZP. 221-05/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / UWAGA ZMIANY W SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-09-05
ZM.NZP.ZAD.221_01/12 Ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 14.000 euro
Data ostatniej modyfikacji
2012-08-13
ZM.NZP.221-03/12 Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-26
ZM.NZP. 221-04/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / UWAGA ZMIANA DO SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-15
ZM.NZP.221-01/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-10
ZM.NZP.341-10/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-30
ZM.NZP.341-09/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-30
ZM.NZP.341-07/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-27
ZM.NZP.341-08/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-27
ZM.NZP.341-06/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-06
ZM.NZP.341-05/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty /udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-23
ZM.NZP.341-03-11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-10-10
ZM.NZP.341-02/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-08-16
ZM.NZP. 341-01/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-03-02
ZM.NZP.341-16/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2011-02-18
ZM.NZP.341-13/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór ofery / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-12-30
ZM.NZP.341-15/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-12-29
ZM.NZP.341-14/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-12-29
ZM.NZP.341-12/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-12-21
ZM.NZP.341-11/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-11-24
ZM.NZP.341-10/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie - odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-11-08
ZM.NZP.341-09/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-10-29
ZM.NZP.341-08/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-08-10
ZM.NZP.341-07/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-08-03
ZM.NZP.341-06/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / Unieważnienie
Data ostatniej modyfikacji
2010-07-15
ZM.NZP.341-5/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-02
ZM.NZP.341-3/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / przedłużenie terminu składania ofert / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-02
ZM.NZP.341-4/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-02
ZM.NZP.341-2/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie - odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-02
ZM.NZP.341-1/2010 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie - odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-02
ZM.NZP.341-16/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-12-11
ZM.NZP.341-15/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-20
ZM.NZP.341-14/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-20
ZM.NZP.341-12/09 - Ogłoszenie o zamowieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-12
ZM.NZP.341-13/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-07-31
ZM.NZP.341-11/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybor oferty/udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-06-30
ZM.NZP.341-10/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2009-06-17
ZM.NZP.341-09/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie - odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-06-05
ZM.NZP.341-08/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie - odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-04-01
ZM.NZP.341-05/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytania do zamówienia / odpowiedzi / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-03-10
ZM.NZP.341-01/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-03-04
ZM.NZP.341-07/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / zmiany SIWZ / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2009-03-02
ZM.NZP.341-06/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2009-03-02
ZM.NZP.341-03/09 - Ogloszenie o zamówieniu / ZMIANA SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-02-24
ZM.NZP.341-02/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-02-20
ZM.NZP.341-04/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2009-02-20
ZM.NZP.341-18/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / informacje dodatkowe / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-11-12
ZM.NZP.341-17/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-10-03
ZM.NZP.341-16/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-09-30
ZM.NZP.341-15/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2008-07-25
ZM.NZP.341-13/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-06-16
ZM.NZP.341-14/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-06-05
ZM.NZP.341-12/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-05-14
ZM.NZP.341-11/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-04-29
ZM.NZP.341-10/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-04-19
ZM.NZP.341-4/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytania do zamówienia / odpowiedzi / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-03-07
ZM.NZP.341-8/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-03-06
ZM.NZP.341-9/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-03-06
ZM.NZP.341-7/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-02-27
ZM.NZP.341-6/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-02-08
ZM.NZP.341-5/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-02-08
ZM.NZP.341-2/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
Data ostatniej modyfikacji
2008-01-28
ZM.NZP.341-3/08 - Ogłoszenie o zamówieniu / Unieważnienie postępowania
Data ostatniej modyfikacji
2008-01-26Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
WNP-000010/2021 z dnia 13.10.2021
WNP-000007/2021 z dnia 12.10.2021
WNP-000006/2021 z dnia 07.09.2021
WNP-000005/2021 z dnia 30.07.2021
WNP-000003/2021 z dnia 18.06.2021
WNP-000004/2021 z dnia 15.06.2021
WNP-000002/2021 z dnia 20.05.2021
ZM.NZP.221-02/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-17/20 z dnia 11.12.2020
ZM.NZP.221-13/20 z dnia 27.11.2020
ZM.NZP.221-14/20 z dnia 10.11.2020
ZM.NZP.221-21/20 z dnia 30.12.2020
ZM.NZP.221-19/20 z dnia 08.12.2020
ZM.NZP.221-20/20 z dnia 10.12.2020
ZM.NZP.221-18/20 z dnia 26.11.2020
ZM.NZP.221-12/20 z dnia 26.10.2020
ZM.NZP.221-15/20 z dnia 03.11.2020
ZM.NZP.221-16/20 z dnia 06.11.2020
ZM.NZP.221-11/20 z dnia 19.10.2020
ZM.NZP.221-09/20 z dnia 04.09.2020
ZM.NZP.221-10/20 z dnia 15.10.2020
ZM.NZP.221-08/20 z dnia 09.10.2020
ZM.NZP.221-10/20 z dnia 23.09.2020
ZM.NZP.221-08/20 z dnia 01.09.2020
ZM.NZP.221-07/20 z dnia 22.07.2020
ZM.NZP.221-06/20 z dnia 15.07.2020
ZM.NZP.221-04/20 z dnia 22.06.2020
ZM.NZP.221-03/20 z dnia 03.06.2020
ZM.NZP.221-05/20 z dnia 18.06.2020
ZM.NZP.221-01/20 z dnia 14.02.2020
ZM.NZP.221-18/19 z dnia 27.12.2019
ZM.NZP.221-19/19 z dnia 20.01.2020
ZM.NZP.221-12/19 z dnia 12.11.2019
ZM.NZP.221-20/19 Utrzymanie zieleni
ZM.NZP.221.17/19 z dnia 25.10.2019
ZM.NZP.221.14.19 z dnia 03.10.2019
ZM.NZP.221-11/19 z dnia 12.09.2019
ZM.NZP.221-13/19 z dnia 17.09.2019
ZM.NZP.221-15/19 z dnia 14.10.2019
ZM.NZP.221-10/19 z dnia 27.08.2019
ZM.NZP.221-8/19 z dnia 11.09.2019
ZM.NZP.126/19 z dnia 08.10.2019
ZM.NZP.221.5/19 z dnia 08.07.2019
ZM.NZP.221.7/19 z dnia 26.07.2019
ZM.NZP.109/19 z dnia 05.09.2019
ZM.NZP.221.6/19 z dnia 19.07.2019
ZM.NZP.221.4/19 z dnia 17.05.2019
ZM.NZP.221-3/19 z dnia 26.03.2019
ZM.NZP.221-2/19 / Ogłoszenie / SIWZ / Załączniki / Zmiana Terminu / Pyt. - odp. / Udzielenie zamów.
ZM.NZP.221-23/18 / Ogłoszenie / SIWZ / załączniki / zapyt. odp. / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o zamówieniu
ZM.NZP.221-1/19 / Ogłoszenie / SIWZ / Formularz ofertowy / Przedłużenie terminu / Tabela / Pytanie odp. / Protokół z otwarcia / Unieważnienie
ZM.NZP.221-22/18 / Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-18/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie / Ogłoszenie o udzieleniu
ZM.NZP.221-17/18 Ogłoszenie / SIWZ / Zmiana terminu / Pytanie odpowiedź / Protokół / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-15/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu
ZM.NZP.221-16/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Załączniki / Protokół z otwarcia
ZM.NZP.221-14/18 / Ogłoszenie / SIWZ
ZM.NZP.221-13/18 / Ogłoszenie
ZM.NZP.221-12/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Unieważnienie
ZM.NZP.221-10/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-11/18 / Ogoszenie / SIWZ
ZM.NZP.221-09/18 / Ogłoszenie / 5 budynków SIWZ / OPZ / Formularz ofertowy / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze
ZM.NZP.221-07/18 / Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / Zmiana treści ogłoszenia i zapisów SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Protokół komisji przetargowej / Zawiadomienie o wyborze / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia / Ud
ZM.NZP.221-08/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Formularz ofertowy / Zawiadomienie o wyborze
ZM.NZP.221-06/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze
ZM.NZP.221-05/18 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-3/18 Ogłoszenie / SIWZ / Wybór oferty - odrzucenie / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-04/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Protokół z otwarcia ofert
ZM.NZP.221-02/18 / Ogłoszenie / SIWZ / Przedłużenie terminu składania ofert / Zapytanie odpowiedź 1-2 / Załączniki w wersji edytowalnej / Protokół komisji przetargowej / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu z
ZM.NZP.221-01/18 Ogłoszenie / SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Załączniki / Protokół z otwarcia / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-7/17 / Ogłoszenie / SIWZ / Zapytanie - Odpowiedź / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-9/17 Ogłoszenie / SIWZ / Pytanie -odpowiedź 1/2 / unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-5/17 / ogłoszenie o zamóweiniu / SIWZ / Odpowiedź / Unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-6/17 / Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ
ZM.NZP.142/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-8/17
ZM.NZP.138/17 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.140/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy
ZM.NZP.139/17 / Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZM.NZP.137/17 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.136/17 Zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu / Formularz ofertowy / Wzór umowy / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-4/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Wybór oferty
ZM.NZP.110/17 Formularz ofertowy / opis przedmiotu zamówienia / wzór umowy / Zaproszenie do złożenia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-3/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia przetargu / Odrzucenie oferty / Wybór oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-2/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Protokół komisji przetargowej / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-1/17 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Formularz ofertowy / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-12/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Protokół z otwarcia postępowania / Zawiadomienie o wyborze oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221.9/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Protokół z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
ZM.NZP.221-14/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie odpowiedź / Zapytanie odpowiedź 2 / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221.11/16 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221.10/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie Odpowiedź / Protokół komisji przetargowej z otwarcia ofert / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-13/16 Ogłoszenie o zamówieniu / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221.8/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zmiana w SIWZ / Odpowiedź do pisma o wyjaśnienie SIWZ / Unieważnienie
ZM.NZP.221.7/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie Odpowiedź / Protokół z otwarcia przetargu / Zawiadomienie o wyborze oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221.6/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-3/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie i odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-4/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-5/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-2/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-1/16 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-6/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.160/15 - bez stosowania ustawy- Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Ogłoszenie o udzieleniu
ZM.NZP.221-4/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie - odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-5/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie-Odpowiedź-1 / Pytanie-Odpowiedź-2 / Pytanie-Odpowiedź-3 / Wybór oferty / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-3/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-2/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Pytanie-Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.57/15 - bez stosowania ustawy- Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Ogłoszenie o udzieleniu
ZM.NZP.221-1/15 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-14/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Przedłużenie terminu / Zapytanie i Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu
ZM.NZP.221-13/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Przedłużenie terminu / Zapytanie i Odpowiedź 2 / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-11/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-10/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Unieważnienie
Przetargi
ZM.NZP.221-09/14 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
ZM.NZP.221-06/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-05/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zmiana SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
ZM.NZP.221-04/14 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-02/14 - Ogłoszenie o zamówieniu
ZM.NZP.221-01/14 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Unieważnienia
ZM.NZP.221-12/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-14/13 - Informacja o zamiarze zawarcia umowy / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-08/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-10/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zawiadomienie o wyborze / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-11/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-09/13 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Zapytanie / Odpowiedź / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-13/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie
ZM.NZP.221-07/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Wybór oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-06/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / Udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-05/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / przedłużenie składania ofert_korekta SIWZ / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-02/13 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / informacja o przedłużeniu składania ofert / pytanie_odpowiedż / unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-01/13 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / pytanie_odpowiedź / unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-15/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-16/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-12/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-13/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-14/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-17/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / unieważnienie postępowania
ZM.NZP.221-08/12 Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-10/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / UWAGA zmiany w SIWZ / wybor oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-09/12 Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-07/12 Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-06/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / SIWZ / Unieważnienie postępowania
ZM.NZP. 221-05/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / UWAGA ZMIANY W SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.ZAD.221_01/12 Ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 14.000 euro
ZM.NZP.221-03/12 Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP. 221-04/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / UWAGA ZMIANA DO SIWZ / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.221-01/12 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-10/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-09/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-07/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-08/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-06/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie_odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-05/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty /udzielenie zamówienia
ZM.NZP. 341-01/11 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-15/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-12/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-11/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-10/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / pytanie - odpowiedź / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-3/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / przedłużenie terminu składania ofert / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-4/10 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-12/09 - Ogłoszenie o zamowieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-13/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybór oferty / udzielenie zamówienia
ZM.NZP.341-11/09 - Ogłoszenie o zamówieniu / wybor oferty/udzielenie zamówienia

Wersja standardowa