Zarząd Mienia Skarbu Państwa
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zarząd Mienia Skarbu Państwa > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności ZMSP

Deklaracja dostępności ZMSP

  Drukuj
 
Deklaracja dostępności Zarządu Mienia Skarbu Państwa
Treść

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Koordynatorzy ds. dostępności:
Iwona Sobiecka - tel. 22 551 21 38
Michał Antonowicz - tel. 22 551 21 99

Zarząd Mienia Skarbu Państwa zobowiązuje się zapewni dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: /default.htm

Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficznie pliki PDF.
5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kotaktową jest Jarosław Kowalkowski, e-mail: jaroslaw.kowalkowski@zmsp.org.pl, kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 225512110. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek stanowiący własność podmiotu prywatnego.

Siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-28

Ten opis dostępności zawiera syntetyczne wskazani dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane odwiedzającym siedzibę ZMSP.

SPIS TREŚCI:

1. Opis sposobu dojazdu: pieszo, komunikacją miejską, pociągiem, samochodem, taksówką.
2. Wejście do budynku, komunikacja wewnętrzna i obszar kontroli.
3. Dostosowanie (pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym).
7. Pomieszczenia sanitarne.
8. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku.
9. Ewakuacja z budynku.

1. Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. Prostej 69 w Warszawie, w dzielnicy Wola w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie http://www.wtp.waw.pl/

Pieszo

1. Pochylnie przy zjeździe z ciągów pieszych (ulica) - brak
2. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami - brak zgody właściciela budynku na wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
3. Pętla indukcyjna, elektroniczny tłumacz języka migowego - brak
4. System informacji wizualnej - brak (brak zgody właściciela budynku na umieszczenie informacji poza piętrem, na którym mieści się siedziba ZMSP
5. Pomieszczenia obsługi klientów dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami

Komunikacja miejska:

Komunikacja miejska z przystankami i dojścia przystosowane i dostępne:
tramwaj - 50m - Przystanek Rondo Daszyńskiego - linie:1,11,22,24; Autobus - 50m - przystanek Rondo Daszyńskiego linie: 105, 109, 178, 255; metro M 2 - 20m.

Pociągiem:

Najbliższa stacja PKP Warszawa Centralna znajduje się w odległości 2,2 km; kolejna Warszawa Zachodnia 2,7 km. Dworce dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Samochodem:

Utrudnione znalezienie miejsca do parkowania, brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, brak parkingu podziemnego.

Taksówką:

Brak w pobliżu postoju taksówek. Możliwość wezwania taksówki mobilnie.

2. Wejście do budynku, komunikacja wewnętrzna i obszar kontroli:

1. Strefa wejścia - drzwi rozsuwane z fotokomórką, bez schodków, progów i kratek utrudniających wjazd wózkiem do budynku.
2. Dźwig osobowy - wyposażony w poręcze oraz lustro, szerokość dostosowana do wózków inwalidzkich, panel sterowania z wypukłymi cyframi, podświetlany.
3. Pomieszczenie sanitarne - toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty i poręcze znajduje się na kondygnacji "0" przy recepcji budynku.
4. Ciągi piesze - szerokość dostosowana dla wózków, posadzka podłogi matowa, antypoślizgowa.
5. Oświetlenie w przeważającej części budynku sztuczne (jarzeniowe)
6. Wejście pod nadzorem służby ochrony zatrudnionej przez Właściciela obiektu. Obiekt monitorowany, osoby nie są legitymowane.

3. Dostosowanie (pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

1. Strefa wejścia - drzwi rozsuwane z fotokomórką, bez schodków, progów, i kratek utrudniających wjazd wózkiem do budynku.
2. Dźwig osobowy - wyposażony w poręcze oraz lustro, szerokość dostosowana do wózków inwalidzkich, panel sterowania z wypukłymi cyframi, podświetlany.
3. Ciągi piesze - szerokość dostosowana dla wózków, posadzka podłogi matowa, antypoślizgowa.
4. Oświetlenie w przeważającej części budynku sztuczne (jarzeniowe).
5. Pętla indukcyjna dostępna na terenie budynku, w pomieszczeniu kancelarii ZMSP, brak systemu informacji głosowych.

4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym, istnieje jednak możliwości obsługi osoby z towarzyszącym psem asystującym.

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym.

Brak.

7. Pomieszczenia sanitarne.

Pomieszczenia sanitarne - toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażana w uchwyty i poręcze znajduje się na kondygnacji "0" przy recepcji budynku.

8. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku.

Brak sali konferencyjnej dostępnej dla klientów. W sali konferencyjne brak pętli indukcyjnej.

9. Ewakuacja z budynku.

Jednostka wyposażona w matę transportową (do 200kg) na potrzeby ewakuacji osób tego wymagających.
Budynek wyposażony w system wykrywania dymu oraz alarmowy system powiadamiania o konieczności ewakuacji. Ewakuacja możliwa tylko przy wykorzystania klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych poziomych. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Mienia Skarbu Państwa

Zarząd Mienia Skarbu Państwa zobowiązuje się zapewni dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: /default.htm

Data publikacji strony internetowej: 2007-08-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficznie pliki PDF.
5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiatuowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kotaktową jest Jarosław Kowalkowski, e-mail: jaroslaw.kowalkowski@zmsp.org.pl, kontaktować się można dzwoniąc na numer telefonu 225512110. Tą samą droga można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek stanowiący własność podmiotu prywatnego.

Siedziba Zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Ten opis dostępności zawiera syntetyczne wskazani dostępności oraz udogodnień, które są zapewniane odwiedzającym siedzibę ZMSP.

SPIS TREŚCI:

1. Opis sposobu dojazdu: pieszo, komunikacją miejską, pociągiem, samochodem, taksówką.
2. Wejście do budynku, komunikacja wewnętrzna i obszar kontroli.
3. Dostosowanie (pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.
5. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym).
7. Pomieszczenia sanitarne.
8. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku.
9. Ewakuacja z budynku.

1. Opis sposobu dojazdu.

Budynek znajduje się przy ul. Prostej 69 w Warszawie, w dzielnicy Wola w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie http://www.wtp.waw.pl/

Pieszo

1. Pochylnie przy zjeździe z ciągów pieszych (ulica) - brak
2. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami - brak zgody właściciela budynku na wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
3. Pętla indukcyjna, elektroniczny tłumacz języka migowego - brak
4. System informacji wizualnej - brak (brak zgody właściciela budynku na umieszczenie informacji poza piętrem, na którym mieści się siedziba ZMSP
5. Pomieszczenia obsługi klientów dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami

Komunikacja miejska:

Komunikacja miejska z przystankami i dojścia przystosowane i dostępne:
tramwaj - 50m - Przystanek Rondo Daszyńskiego 05 - linie:1,22,24; Autobus - 50m - przystanek Rondo Daszyńskiego 09 linie: 105, 109, 155, 171, 178, 109, 255; metro M 2 - 20m.

Pociągiem:

Najbliższa stacja PKP Warszawa Centralna znajduje się w odległości 2,2 km; kolejna Warszawa Zachodnia 2,7 km. Dworce dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Samochodem:

Utrudnione znalezienie miejsca do parkowania, brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych, brak parkingu podziemnego.

Taksówką:

Brak w pobliżu postoju taksówek. Możliwość wezwania taksówki mobilnie.

2. Wejście do budynku, komunikacja wewnętrzna i obszar kontroli:

1. Strefa wejścia - drzwi rozsuwane z fotokomórką, bez schodków, progów i kratek utrudniających wjazd wózkiem do budynku.
2. Dźwig osobowy - wyposażony w poręcze oraz lustro, szerokość dostosowana do wózków inwalidzkich, panel sterowania z wypukłymi cyframi, podświetlany.
3. Pomieszczenie sanitarne - toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażona w uchwyty i poręcze znajduje się na kondygnacji "0" przy recepcji budynku.
4. Ciągi piesze - szerokość dostosowana dla wózków, posadzka podłogi matowa, antypoślizgowa.
5. Oświetlenie w przeważającej części budynku sztuczne (jarzeniowe)
6. Wejście pod nadzorem służby ochrony zatrudnionej przez Właściciela obiektu. Obiekt monitorowany, osoby nie są legitymowane.

3. Dostosowanie (pochylenie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)

1. Strefa wejścia - drzwi rozsuwane z fotokomórką, bez schodków, progów, i kratek utrudniających wjazd wózkiem do budynku.
2. Dźwig osobowy - wyposażony w poręcze oraz lustro, szerokość dostosowana do wózków inwalidzkich, panel sterowania z wypukłymi cyframi, podświetlany.
3. Ciągi piesze - szerokość dostosowana dla wózków, posadzka podłogi matowa, antypoślizgowa.
4. Oświetlenie w przeważającej części budynku sztuczne (jarzeniowe).
5. Brak pętli indukcyjnej na terenie budynku, brak systemu informacji głosowych.

4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym, istnieje jednak możliwości obsługi osoby z towarzyszącym psem asystującym.

5. Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym.

Brak.

7. Pomieszczenia sanitarne.

Pomieszczenia sanitarne - toaleta dla osób niepełnosprawnych wyposażana w uchwyty i poręcze znajduje się na kondygnacji "0" przy recepcji budynku.

8. Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku.

Brak sali konferencyjnej dostępnej dla klientów. W sali konferencyjne brak pętli indukcyjnej.

9. Ewakuacja z budynku.

Budynek wyposażony w system wykrywania dymu oraz alarmowy system powiadamiania o konieczności ewakuacji. Ewakuacja możliwa tylko przy wykorzystania klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych poziomych. Brak windy do celów ewakuacyjnych.

 

 
 
Wprowadził Antonowicz Michał (ZMSP) 15-09-2020
Aktualizujący Antonowicz Michał (ZMSP) 23-11-2022
Zatwierdzający Lenartowicz Emilia 23-11-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-11-2022
Liczba odwiedzin: 816